Nas redes

Lucía Rey Ares
Lucía Rey Ares
Lucía Rey Ares

Ficha técnica

Área de coñecemento: Organización de Empresas
Ámbito de especialización: Economía financeira; Organización empresarial
Liñas de investigación: Finanzas dos fogares; Emprendemento