Nas redes

Laura Rego Agraso
Laura Rego Agraso
Laura Rego Agraso

Ficha técnica

Área de coñecemento: Didáctica e Organización Escolar
Ámbito de especialización: Formación profesional do sistema educativo
Liñas de investigación: Formación Profesional Inicial; Formación Profesional Continua; Materiais e recursos didácticos; Deseño curricular en ESO, FP e Bacharelato; Desenvolvemento humano