Nas redes

Laura Oso Casas
Laura Oso Casas
Laura Oso Casas

Ficha técnica

Área de coñecemento: Socioloxía
Ámbito de especialización: Socioloxía das migracións
Liñas de investigación: Inmigración latinoamericana a España; Emigración española e galega a Europa e Arxentina; Migración, xénero e mercado do traballo: servizo doméstico, traballo sexual, empresariado étnico; Migración e desenvolvemento; Migración e movilidade social; Familias transnacionais