Nas redes

Laura Nieto Riveiro
Laura Nieto Riveiro
Laura Nieto Riveiro

Ficha técnica

Área de coñecemento: Enfermaría
Ámbito de especialización: Terapia Ocupacional; Xerontoloxía
Liñas de investigación: Terapia ocupacional; Envellecemento activo; Persoas maiores; Persoas con diversidade funcional; Accesibilidade e usabilidade da tecnoloxía; Aplicación da tecnoloxía na promoción da saúde e a calidade de vida; Tecnoloxía ou produtos de apoio; Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación; Prevención de caídas; Sexualidade