Nas redes

Laura M. Castro
Laura M. Castro
Laura M. Castro

Ficha técnica

Área de coñecemento: Ciencias da Computación e Intelixencia Artificial
Ámbito de especialización: Ciencias da Computación
Liñas de investigación: Validación automática de sistemas distribuídos