Nas redes

Laura Castro Santos
Laura Castro Santos
Laura Castro Santos

Ficha técnica

Área de coñecemento: Construcións Navais
Ámbito de especialización: Viabilidade
Liñas de investigación: Enerxías renovables mariñas