Nas redes

Lara Varela-Garrote
Lara Varela-Garrote

Ficha técnica

Área de coñecemento: Didáctica da Expresión Corporal
Ámbito de especialización: Educación física e xogo en Educación Infantil e Educación Primaria
Liñas de investigación: Xogo na infancia; Benestar escolar e vida activa; Actividade física infantil.