Nas redes

Isabel Piñeiro Aguín
Isabel Piñeiro Aguín

Ficha técnica

Área de coñecemento: Psicoloxía Evolutiva e da Educación
Ámbito de especialización: Persoas maiores
Liñas de investigación: Benestar; sexualidade; dependencia; coidadores