Nas redes

Isabel Moskowich
Isabel Moskowich
Isabel Moskowich

Ficha técnica

Área de coñecemento: Filoloxía Inglesa
Ámbito de especialización: Artes e Humanidades
Liñas de investigación: Análise do discurso; Lingüística de corpus; Historia da lingua inglesa; Morfoloxía; Contacto de linguas; Idade Media