Nas redes

Isabel Martínez Lage
Isabel Martínez Lage
Isabel Martínez Lage

Ficha técnica

Área de coñecemento: Enxeñaría da Construción
Ámbito de especialización: Construción sostible
Liñas de investigación: Residuos de construcción e demolición; Áridos reciclados; Formigón estructural; Materiais de construción; Ensaios estruturais; Ensaios non destrutivos