Nas redes

Isabel Lema Blanco
Isabel Lema Blanco

Ficha técnica

Área de coñecemento: Ciencias da Educación
Ámbito de especialización: Consumo consciente e estilos de vida sostibles
Liñas de investigación: Consumo consciente; Educación ambiental; Innovación social; Participación pública; Acción climática