Nas redes

Iria Caamaño Franco
Iria Caamaño Franco
Iria Caamaño Franco

Ficha técnica

Área de coñecemento: Socioloxía
Ámbito de especialización: Turismo
Liñas de investigación: Desenvolvemento local; Identidade e territorio; Comportamento do turista; Turismo industrial; Intermediación turística