Nas redes

Eva Tizón Bouza
Eva Tizón Bouza
Eva Tizón Bouza
Eva Tizón Bouza

Ficha técnica

Área de coñecemento: Ciencias da saúde
Ámbito de especialización: Enfermería
Liñas de investigación: Coidado de enfermeira; Educación en Enfermería; Enfermería Clínica; Ética da enfermería; Diagnóstico de enfermería.