avatar

Eva María Espiñeira Bellón

Nas redes

Eva María Espiñeira Bellón
Eva María Espiñeira Bellón
Eva María Espiñeira Bellón

Ficha técnica

Área de coñecemento: Métodos de Investigación e Diagnóstico en Educación
Ámbito de especialización: Calidade educativa
Liñas de investigación: Avaliación educativa; Calidade educativa; Atención á diversidade; Plaxio académico; Titorización e apoio ao alumnado