Nas redes

Estefanía Calo García
Estefanía Calo García
Estefanía Calo García

Ficha técnica

Área de coñecemento: Socioloxía
Ámbito de especialización: Socioloxía urbana e do territorio
Liñas de investigación: Vivenda; Cidade; Xentrificación; Turistificación; Sustentabilidade; Igualdade