avatar

Esperanza Morales López

Nas redes

Esperanza Morales López
Esperanza Morales López
Esperanza Morales López

Ficha técnica

Área de coñecemento: Lingüística xeral
Ámbito de especialización: Bilingüismo intermodal (lingua de signos/lingua oral); Análise Crítica do Discurso
Liñas de investigación: Análise do discurso ideolóxico; Análise dos discursos de cambio social