Emilia Iglesias Martínez

Nas redes

Emilia Iglesias Martínez
Emilia Iglesias Martínez
Emilia Iglesias Martínez
Emilia Iglesias Martínez
Emilia Iglesias Martínez

Ficha técnica

Área de coñecemento: Química
Ámbito de especialización: Química física
Liñas de investigación: Reactividade química en medios de xeometría restrinxida (sistemas coloidais: medios micelares, microemulsións, nanopartículas,... ); Fotoquímica en medios microheteroxéneos: degradación fotoquímica de contaminantes; Nanosensores plasmónicos.