Nas redes

Elena Martín Cancela
Elena Martín Cancela

Ficha técnica

Área de coñecemento: Filoloxía Alemana
Ámbito de especialización: Alemán como lingua extranxeira
Liñas de investigación: Didáctica do alemán para fins específicos: Turismo; Lingüística aplicada ao ensino do alemán para fins específicos; Comunicación intercultural: España-Alemaña. Lingua e cultura alemás; Literatura popular alemá (S. XVIII-S. XIX).