Nas redes

Elena Alfaya Lamas
Elena Alfaya Lamas
Elena Alfaya Lamas

Ficha técnica

Área de coñecemento: Biblioteconomía e Documentación
Ámbito de especialización: Mindfulness; Técnicas e métodos de investigación en Ciencias Humanas e Sociais
Liñas de investigación: Comportamento informacional; Xénero; Lingüística.