avatar

Dolores Villaverde Solar

Nas redes

Dolores Villaverde Solar
Dolores Villaverde Solar

Ficha técnica

Área de coñecemento: Historia da Arte
Ámbito de especialización: Historia da arte moderna e contemporánea
Liñas de investigación: Arte galega; Mulleres e historia da arte