Nas redes

Cristina López Villar
Cristina López Villar
Cristina López Villar

Ficha técnica

Área de coñecemento: Educación Física e Deportiva
Ámbito de especialización: Ciencias do Deporte
Liñas de investigación: Historia das mulleres deportistas; Educación física e coeducación; Redes sociais, actividade física e perspectiva feminista