Nas redes

Cristina García Fontán

Ficha técnica

Área de coñecemento: Urbanística
Ámbito de especialización: Paisaxe, Urbanismo, Planificación urbana, Deseño urbano
Liñas de investigación: A paisaxe como soporte; procesos de rexeneración urbana e hábitat sustentable; RUHS; Análise territorial, sistemas de información xeográfica; Equipamentos públicos; Cartografías