avatar

Cristina Costoya Ramos

Nas redes

Cristina Costoya Ramos
Cristina Costoya Ramos

Ficha técnica

Área de coñecemento: Álxebra
Ámbito de especialización: Topoloxía Alxebraica
Liñas de investigación: Grupos de autoequivalencias; Homotopía racional; Teoría da homotopía