Dr. Cristina BLANCO SÍO-LÓPEZ

Cristina Blanco Sío-López

Nas redes

Cristina Blanco Sío-López
Cristina Blanco Sío-López
Cristina Blanco Sío-López
Cristina Blanco Sío-López
Cristina Blanco Sío-López
Cristina Blanco Sío-López

Ficha técnica

Área de coñecemento: Historia
Ámbito de especialización: Estudos Europeos; Historia do proceso de construción europea
Liñas de investigación: Legados históricos da libre circulación de persoas na UE; Procesos paralelos de adhesión á CE/UE e de transición á democracia no Sur e no Este de Europa; Temporalidades narrativas e percepción temporal na Historia; Análise crítica do discurso; Historia Oral; Integración Rexional Comparada; Gobernanza Global; Humanidades Dixitais