avatar

Carolina Rodríguez Llorente

Nas redes

Carolina Rodríguez Llorente
Carolina Rodríguez Llorente
Carolina Rodríguez Llorente

Ficha técnica

Área de coñecemento: Psicoloxía Evolutiva e da Educación
Ámbito de especialización: Psicoloxía educativa
Liñas de investigación: Deberes escolares, compromiso académico e autorregulación da aprendizaxe