avatar

Carolina Núñez Puente

Nas redes

Carolina Núñez Puente
Carolina Núñez Puente
Carolina Núñez Puente

Ficha técnica

Área de coñecemento: Filoloxía Inglesa
Ámbito de especialización: Feminismo; Estudos de xénero; Teoría crítica contemporánea; Literatura e cine
Liñas de investigación: Feminismo e xénero na teoría crítica, a literatura e o cine (fundamentalmente en lingua inglesa)