Nas redes

Carmen Lamela
Carmen Lamela
Carmen Lamela

Ficha técnica

Área de coñecemento: Socioloxía
Ámbito de especialización: Socioloxía da desviación; Estudos do territorio; Migracións
Liñas de investigación: Migracións internacionais; Construcción e representación social dos conflictos