Nas redes

Blanca Laffon Lage
Blanca Laffon Lage
Blanca Laffon Lage

Ficha técnica

Área de coñecemento: Psicobioloxía
Ámbito de especialización: Biomarcadores; Saúde ambiental e ocupacional
Liñas de investigación: Fraxilidade no envellecemento; Toxicoloxía xenética; Desenvolvemento de biomarcadores; Nanotoxicoloxía