Nas redes

Berta Guijarro Berdiñas
Berta Guijarro Berdiñas
Berta Guijarro Berdiñas

Ficha técnica

Área de coñecemento: Ciencias da Computación e Intelixencia Artificial
Ámbito de especialización: Intelixencia Artificial
Liñas de investigación: Aprendizaxe automática; Preservación da privacidade; Intelixencia artificial explicable; Sistemas expertos; Modelado basado en axentes