Nas redes

Belén Fernández Suárez
Belén Fernández Suárez
Belén Fernández Suárez

Ficha técnica

Área de coñecemento: Socioloxía
Ámbito de especialización: Socioloxía das migracións; Políticas sociais; Socioloxía do xénero
Liñas de investigación: Migracións; Xénero e inmigración; Xénero e estado do benestar; Xénero e multiculturalidade; Extrema dereita e as súas posicións contrarias ao feminismo