Nas redes

Ángeles Saavedra Places
Ángeles Saavedra Places
Ángeles Saavedra Places

Ficha técnica

Área de coñecemento: Linguaxes e Sistemas Informáticos
Ámbito de especialización: Laboratorio de bases de datos
Liñas de investigación: Humanidades dixitais; Sistemas de información; Enxeñaría do software