Nas redes

Ángeles Longarela Ares
Ángeles Longarela Ares

Ficha técnica

Área de coñecemento: Economía Financeira e Contabilidade
Ámbito de especialización: Finanzas; investimento; enerxía; empresa; sustentabilidade; innovación docente
Liñas de investigación: Investimentos en eficiencia enerxética (en xeral e no transporte marítimo de mercadorías); Sustentabilidade ambiental, social e económica; Finanzas e empresa; Innovación docente; MOOC; Gamificación.