Nas redes

Ana María Neira Pena
Ana María Neira Pena

Ficha técnica

Área de coñecemento: Dereito Procesual
Ámbito de especialización: Dereito procesual e penal
Liñas de investigación: Mediación penal; Delincuencia empresarial; Cooperación xudicial europea; Proba pericial; Compliance penal