Nas redes

Ana Lista Paz
Ana Lista Paz
Ana Lista Paz

Ficha técnica

Área de coñecemento: Fisioterapia
Ámbito de especialización: Fisioterapia cardiorrespiratoria
Liñas de investigación: Avaliación e entrenamento dos músculos respiratorios nos diferentes grupos poblacionais; Rehabilitación cardiorrespiratoria despois dun ACV; Avaliación e tratamento dos procesos respiratorios crónicos