avatar

Ana Isabel Souto Gómez

Nas redes

Ana Isabel Souto Gómez

Ficha técnica

Área de coñecemento: Ciencias da Saúde
Ámbito de especialización: Terapia ocupacional
Liñas de investigación: Identidade profesional; Promoción da saúde; Desempeño ocupacional; Desastres ambientais