avatar

Ana Isabel Ares Pernas

Nas redes

Ana Isabel Ares Pernas
Ana Isabel Ares Pernas

Ficha técnica

Área de coñecemento: Física Aplicada
Ámbito de especialización: Materiales poliméricos
Liñas de investigación: Procesado e caracterización de materiais termoplásticos e composites con matriz termoplástica; Reoloxía; Polímeros conductores e polímeros para impresión 3D