Nas redes

Ana Belén Porto Pazos
Ana Belén Porto Pazos
Ana Belén Porto Pazos

Ficha técnica

Área de coñecemento: Ciencias da Computación e Intelixencia Artificial
Ámbito de especialización: Intelixencia Artificial e Neurociencia; Machine learning
Liñas de investigación: Redes Neurogliais Artificiais; Machine learning; Bioinformática