Nas redes

Ana Aba Catoira
Ana Aba Catoira
Ana Aba Catoira

Ficha técnica

Área de coñecemento: Dereito Constitucional
Ámbito de especialización: Dereito Constitucional
Liñas de investigación: Igualdade e participación política; Tecnoloxías e xénero;Traballo e xénero; Violencia de xénero; Intelixencia Artificial Xénero; Datos públicos con nesgos de xénero; Fenda dixital de xénero