Nas redes

Amparo Casares Gallego
Amparo Casares Gallego

Ficha técnica

Área de coñecemento: Proxectos arquitectónicos
Ámbito de especialización: Xénero, hábitat e paisaxe
Liñas de investigación: Perspectiva de xénero e arquitectura sostenible