Nas redes

Amparo Alonso-Betanzos
Amparo Alonso-Betanzos
Amparo Alonso-Betanzos

Ficha técnica

Área de coñecemento: Ciencias da Computación e Intelixencia Artificial
Ámbito de especialización: Intelixencia Artificial
Liñas de investigación: Aprendizaxe automática escalable explicable; Algoritmos verdes; Selección de características; Intelixencia Artificial transparente; Modelado baseado en axentes intelixentes; Ciencia de datos