avatar

Adina Claudia Dumitru

Nas redes

Adina Claudia Dumitru
Adina Claudia Dumitru
Adina Claudia Dumitru

Ficha técnica

Área de coñecemento: Psicoloxía
Ámbito de especialización: Psicoloxía ambiental; Psicoloxía evolutiva e da educación
Liñas de investigación: Estilos de vida sostibles; Comportamento saudable e favorable ao medio ambiente; Educación para a sustentabilidade; Natureza e saúde física e mental; Contacto coa natureza e benestar infantil; Innovación social; Sustentabilidade urbana