Nas redes

Silvia López Larrosa
Silvia López Larrosa
Silvia López Larrosa
Silvia López Larrosa
Silvia López Larrosa
Silvia López Larrosa

Ficha técnica

Área de coñecemento: Psicoloxía
Ámbito de especialización: Psicoloxía evolutiva e da educación
Liñas de investigación: Conflito entre os pais e impacto nos fillos; Relacións familia-escola; Intervención familiar; Programa Mentes Únicas para a mellora socioemocional nas dificultades de aprendizaxe.