Nas redes

Estefanía Calo García
Estefanía Calo García

Ficha técnica

Área de coñecemento: Socioloxía
Ámbito de especialización: Socioloxía urbana e do territotio, estructura social
Liñas de investigación: Cidade; Vivenda; Xentrificación; Turismo; Xénero; Sustentabilidade