Nas redes

Cristina Calvo Porral
Cristina Calvo Porral
Cristina Calvo Porral

Ficha técnica

Área de coñecemento: Comercialización e Investigación de Mercados
Ámbito de especialización: Marketing en sector alimentario, Distribución, Comportamento do consumidor
Liñas de investigación: Marketing alimentario; Comportamento do consumidor; Comercio polo miúdo; Xestión de marcas propias; Emocións e apego no comportamento do consumidor; Análise e abordaxe do desperdicio alimentario; Innovación alimentaria; Estratexias de mercadotecnia en contextos de recesión; Satisfacción dixital e mercados dixitais; Servizos móbiles