Nas redes

María Cendán Castillo
María Cendán Castillo
María Cendán Castillo

Ficha técnica

Área de coñecemento: Economía e Dereito
Ámbito de especialización: Pobreza
Liñas de investigación: Pobreza; Economía Social; Migracións