avatar

María del Carmen Arufe Gonda

Nas redes

María del Carmen Arufe Gonda
María del Carmen Arufe Gonda

Ficha técnica

Área de coñecemento: Anatomía e embrioloxía humana
Ámbito de especialización: Terapia celular e medicina rexenerativa
Liñas de investigación: Estudo do envellecemento sobre os perfís inmunoxénicos, proliferativos e pluripotentes de células nai mesenquimales de medula ósea de rata; Estudo de células nai mesenquimales do cordón umbilical para realizar estudos de diferenciación condroxénica para o seu uso en terapias celulares rexenerativas da cartilaxe articular; Estudo de modelos in vitro da enfermidade rara Progeria mediante a creación de dúas liñas de células nai mesenquimales que sobreexpresan LMNA e PG respectivamente; Estudo da migración de células nai mesenquimales transformadas en GFP en modelos animais.