Nas redes

Rosa María Mariz Pérez
Rosa María Mariz Pérez

Ficha técnica

Área de coñecemento: Organización de empresas
Ámbito de especialización: Organización e estratexia
Liñas de investigación: A franquicia; A internacionalización; Recursos e capacidades; Sector eléctrico